Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Każdy pocałunek z Tobą to inna historia.
— każda z nich piękna.
8233 bd77
Reposted from0 0 vianyaako nyaako
2174 6dcb 500
I proszę, nie dzwoń, przyjedź, można u mnie palić.
— Różycki.
Reposted fromzenibyja zenibyja viarhubarbrr rhubarbrr
9274 d070
Reposted fromla-lu la-lu viapralina pralina
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viainsanedreamer insanedreamer
9776 771d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy, czyżby pan o tym nie wiedział? (...)
— Wiesław Myśliwski
Nie obiecuj mi, że nie będziemy się kłócić. Że nigdy nie trzaśniesz drzwiami i nie zwątpisz. Że zawsze będziesz mnie nosiła równo w swoim sercu, bo serce masz zmienne, wielokształtne i czasem masz je w głowie. Nie obiecuj mi, że nie będzie dni, w których będę ostatnim człowiekiem, którego chcesz słuchać i że nie pomyślisz czasem do mnie: spieprzaj na trochę. Nie obiecuj mi dni cukierkowych, słońca cały rok i samych zielonych świateł. Obiecaj mi jedno. 
Zawsze jedną. 
Kołdrę. 
W naszym wspólnym łóżku.
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavaniliowo vaniliowo
Miałam dom, gdzie to było?
— umieram stąd.
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
6462 dbc1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapure-bliss pure-bliss
3010 4daf
Reposted fromwerterowska werterowska viahormeza hormeza
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahormeza hormeza
storms are beautiful
this life is beautiful
it is
— chaos & piss
2634 72cc 500
Julian Tuwim
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma.
— Leszek Kołakowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl