Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1003 8ea5
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viamerkaba merkaba
5595 4edf 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
9414 7a5c 500
Wycinki w termosie 
Reposted fromhormeza hormeza
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viainsanedreamer insanedreamer
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
"Actual footage of neurons trying to get back that thought I just forgot." via lolnein
Reposted fromanabee anabee viacocciuella cocciuella
dotknięcie duszy
(dla ateistów - serca
a dla ludzi bez serca - umysłu)
— najgłębiej, najgłębiej
Reposted bySkydelanupintheskyMerlinkanieobecnoscilovegreenhormeza
pośpiesz się. brakuje mi tlenu, by płonąć.
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viayouaresonaive youaresonaive
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 vianeomodalna-art neomodalna-art
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion viainsanedreamer insanedreamer
9241 3158 500
Reposted fromhare hare viapieceoflife pieceoflife
1052 df2a 500
7198 f30f
 ☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 
Reposted fromAnnju Annju viakrainakredek krainakredek
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaboringsoup boringsoup
jestem tym typem człowieka, który rano musi mieć zaścielone łóżko, niezależnie od tego, co działo się na nim w nocy.
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaawaken awaken
8777 560b
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamajkey majkey

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaarn arn
9252 0db0
Reposted fromsilentshout silentshout viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl