Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaarn arn
9252 0db0
Reposted fromsilentshout silentshout viakoloryzacja koloryzacja
Reposted fromweightless weightless viakrainakredek krainakredek
tłum biegnie w prawo, ale coś mi mówi, żeby iść w lewo.
- wewnętrzne lewactwo?

Niestety, takie małe rozerwanie. Ale czy nie składamy się z małych rozerwań, przepaści i kontrastów? Nawet nie my, tylko świat, a bycie rozdartym jest tylko dowodem na to, że pochodzimy od jednej Matki.

6872 f44e
J. A.
często ostatnio pływam, zawieszona pomiędzy rzeczywistością, a.
i ciągle się martwię, ograniczam. siebie. nas. nie umiem popuścić, nie umiem obniżyć poprzeczki. mam bardzo wysokie wymagania względem siebie. od zawsze. chyba odziedziczyłam po rodzicach.
tylko wtedy, kiedy zdecyduję, by się odrealnić, przestaję czuć ten oddech na plecach.
- gdyby ktoś pytał, dlaczego.
7524 7a04
Reposted frompiehus piehus
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaTuptol Tuptol
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viamerkaba merkaba
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique viaDreamsMayCome DreamsMayCome
4947 375c 500
Reposted fromfilo86 filo86 viawiksz wiksz
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viapannakies pannakies
6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viainsanedreamer insanedreamer
4637 d1a4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl