Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Twoja dusza ma piękne spojrzenie.
— rozgrzewa, jak grzane wino późną jesienią.
Reposted byadmiracja admiracja
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaSenyia Senyia
Wszyscy uważamy, że jest nie do pomyślenia, by miłość naszego życia miała być czymś lekkim, czymś bez wagi. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaiammistake iammistake
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako viakrainakredek krainakredek
tylko tak mi maluj.
To nieważne, co się z nami później stanie.
Kosmos chyba zniesie to.
— Renata Przemyk, 'Zona'
Reposted bymusujaca musujaca
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahormeza hormeza
5153 9474 500
6681 34e2
Tadeusz Różewicz
Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromresort resort viaEtien Etien
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viaxsneakyx xsneakyx
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
0081 7538 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora
Tęskniłam za Tobą, jeszcze zanim się pojawiłaś.
Reposted bykateistruehavingdreamsjestemdeszczemjoannem
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf
1825 f24e 500
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl