Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viaSilentForest SilentForest
5488 e289 500
pozwól mojemu życiu być takim, jakim jest przy Tobie.
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viaOnlyBlue OnlyBlue
old dirt road rambling rose
watching the fire as we grow well I'm sold
— mushaboom
6022 3ab9 500
so say what you want, dear
but the courage was won
with the way that you spoke here
when the dreaming was done
— a closeness
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viapchamtensyf pchamtensyf
Wrażliwość wymaga więcej niż cokolwiek innego w życiu. Trzeba być gotowym na absolutnie każde uczucie, a wrażliwość to najostrzejszy nóż, najdłuższy maraton, najwyższa góra.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viakatkad katkad
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
8468 04e1 500
Reposted frommiststueck miststueck viaMezame Mezame
Mam wrażenie, że wychodowałam kwiaty na starym polu bitewnym.
— proch pożywką dla życia.
Reposted byEndlessRiver EndlessRiver
5121 fc6a
Reposted byhashhugostiglitzefficjanuschytrusLolaLolaLola
6505 7b9a 500
Reposted fromnyaako nyaako viainyou inyou
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viazimnydzienn zimnydzienn
9799 d98f
Reposted fromkarmacoma karmacoma

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

— Marcel Proust
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl