Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4207 5d01 500
You return when you feel like it, like rain. And like rain you are tender.
— Linda Gregg, from “Kept Burning and Distant,” The Best American Erotic Poems: From 1800 to the Present
Reposted fromconchiglia conchiglia viainsanedreamer insanedreamer
3919 4f23 500
Hannah Arendt, Zur Person (1964)
Reposted fromciarka ciarka viaSilentForest SilentForest
0841 d0ef 500
Reposted bynotyourstrawberrydesperateeeNeketiripsychojunkiehavingdreams
Kiedyś przecież wszystkie piosenki o miłości, były o Tobie.
— mieliśmy prawo istnieć.
Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
5214 353c
Reposted byNeketiriMartwa13dirtyliarolakociesouxie
Wyobrażenia nie mają charakteru ogólnego i nie mogą być zobowiązująco przekazywane innym.
— Matka Boska Naukowa
4744 d1b8 500
nastał czas jabłoni. 
4217 e062 500
7777 d53d 500
Reposted frommysweetheartt mysweetheartt viapengin pengin
Jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju to znaczy że jesteś w złym pokoju.
— autor nie wygooglowany
Reposted fromAnimalinme Animalinme viaSkydelan Skydelan
3329 d8fb
Before Sunrise
Reposted fromconsequencess consequencess viahormeza hormeza

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viamerkaba merkaba
wspólne emocjonalne afterglow.
8121 8a69 500
Cisza umysłu to sprawiedliwość stworzenia wobec symfonii uczuć.
— pauza, jednak pauza
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
7702 095d
Reposted byMartwa13Skydelanhormezahavingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl