Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3941 4ae7
Reposted fromkrzysk krzysk viapyotrus pyotrus
Miłość to niedosyt istnienia
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
każdy neuron z innej parafii 
Reposted fromyanek yanek viajointskurwysyn jointskurwysyn
9961 e923
Reposted frombrumous brumous viacontrapalabra contrapalabra
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacontrapalabra contrapalabra
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacontrapalabra contrapalabra
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viamoglismywszystko moglismywszystko
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viajointskurwysyn jointskurwysyn
trzeba się hartować na samotność.
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
ten, kto powiedział kiedyś 'nigdy nie mów nigdy', powinien też przestrzec, by nigdy nie mówić 'zawsze'.
"(…) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu." 
— Artur Andrus “Boks na Ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak”
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromtediousuncle tediousuncle
6380 c995
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viawiksz wiksz
4747 0fee
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl